სასწავლო ტური სომხეთში

“ახალგაზრდების დასაქმება - არსებული გამოწვევები და მიდგომები”

“ახალგაზრდების დასაქმება - არსებული გამოწვევები და მიდგომები”

პრეზენტაცია გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

საყურადღებო ინფორმაცია ახალგაზრდული იდეების კონკურსში მონაწილეთათვის

პროექტები

სიახლეები

ყველა სიახლე
    annual-report   annual-report   annual-report