საკონსულტაციო შეხვედრები რეგიონებისათვის

რეგიონალური კამპანიის ფარგლებში, იდეების კონკურსით დაინტერესებულ ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან საკონსულტაციო შეხვედრების განრიგი:
6 ივლისი - ქ. თელავი, 11.00 საათი, მისამართი: გვირაბის ქუჩა N13 („World Vision Georgia“);
6 ივლისი - დედოფლისწყაროს რაიონი 15.00 საათი, მისამართი: კოსტავას ქ. N44 (გამგეობის შენობა);
9 ივლისი - ახალციხის მუნიციპალიტეტი 13.00 საათი, მისამართი: კოსტავას ქუჩა N18 (მერიის შენობა).