საინფორმაციო შეხვედრები სამცხე-ჯავახეთსა და კახეთში

6 და 9 ივლისს იდეების კონკურსის ფარგლებში საინფორმაციო შეხვედრები სამცხე-ჯავახეთსა და კახეთში ჩატარდა.