ოდესის ტურის შთაბეჭდილებები

 

26-27 ნოემბერს, 2018, ახალგაზრდულმა მუშაკებმა სომხეთიდან და საქართველოდან სასწავლო ტურით მოინახულეს ოდესა, უკრაინა. ტური ჩატარდა პროექტის ფარგლებში - სოციალური მეწარმეობა მოწყვლადი ახალგაზრდობის სოციალური ინტეგრაციისათვის - რომელიც ხორციელდება ბავშვთა ადა ახალგაზრდობის ფონდის მიერ ევროკავშირის მხარდაჭერით. უკრაინის ახალგაზრდულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ იარე წინ!(GO ON!) მოაწყო შეხვედრები ოდესის სოციალურ მეწარმეებთან და სოციალური მეწარმეობის მხარდაჭერის სფეროში გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან ადგილობრივი ხელისუფლებიდან. მოცემული ვიდეო გადაღებულ იქნა ტურის შედგების და შთაბეჭდილებების გადმოსაცემად.