პილოტური პროექტების მიმდინარეობა

 

ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი საერთაშორისო ორგანიზაციასთან, "გადავარჩინოთ ბავშვები" ( Save the Children International), პარტნიორობით ახორციელებს პროექტსახალგაზრდობა ცვლილებისათვის: უკეთესი უნარები უკეთესი მომავლისათვის“, პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით, პროგრამის ფარგლებშიევროკავშირი ახალგაზრდობისათვის“ (EU4Youth), 
პროგრამის ერთ-რთი დაფინანსებული პროექტიაინოვაცია და ჩვენ“, განმახორციელებელი ააიპასოციაცია სამხარეო განვითარება მომავალი საქართველოსთვის”.

http://tiny.cc/nx9t2y