საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული მოთხოვნა

ელექტრონული ფორმით მოთხოვნა საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უნდა გაიგზავნოს სსიპ „ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის“ საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირთან ელექტრონულ მისამართზე: n.kobidze@fondi.gov.ge  a.bukhrashvili@fondi.gov.ge