შუალედური შედეგები

 

2018 წლის ,,დასაქმება და არაფორმალური განათლება’’ პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება სსიპ - საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის მიერ  Save the Children International  ფონდთან პარტნიორობით, შემოსულია 29 (ოცდაცხრა) საგრანტო პროექტი.  

საგრანტო პროექტების განხილვა დაიწყება ა/წ დეკემბრის თვეში.

შუალედური შედეგები