შუალედური და საბოლოო შედეგები

 

2018 წლის ,,დასაქმება და არაფორმალური განათლება’’ პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება სსიპ - საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის მიერ Save the Children International ფონდთან პარტნიორობით, შემოვიდა 29 (ოცდაცხრა) საგრანტო პროექტი.

 

შუალედური შედეგები

საბოლოო შედეგები