მარწყვის საწარმო სოფელ შავშვებში

გორის მუნიციპალიტეტში, სოფელ შავშვებში, არასამთავრობო ორგანიზაციის ,, & მიერ წარმოდგენილი საგრანტო პროექტის – ,,არ დავკარგოთ სოფელიფარგლებში, დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებაში აიგო სათბური და დაითესა 1500 მუდმივად მსხმოიარე მარწყვის ნერგი.

 

პროექტის ორგანიზატორებმა სათბურისთვის  შეიძინეს  მაღალი ხარისხის სანერგე მასალა და შექმნეს ყველა პირობა ნაყოფიერი მოსავლის მისაღებად. სათბური მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშაა - დასაქმებული პერსონალი, ამ სფეროში გამოცდილი ექსპერტისა და პროექტის ხელმძღვანელის მონაწილეობით, აქტიურადაა ჩართული საწამოოო პროცესში.

პროექტის ფარგლებში დასაქმდა ოთხი დევნილი ოჯახი და საფუძველი ჩაეყარა კიდევ ერთ რეგიონალურ სოციალურ საწარმოს.